Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Vetecho
Veterinaire Echografie J.W. Garretsen
Verwijzing
Verwijsadressen
Uitslag
SPOED
ECG
Chirurgie
intervisie / cursussen
Verwijzing
Algemene informatie bij verwijzing:

 

Bij ieder verwijzing is een verwijsbrief nodig met gegevens over de ziektegeschiedenis,
ingestelde behandeling, uitslagen van laboratoriumonderzoeken en indien van
toepassing de resultaten van röntgenologisch onderzoek.
Onder het item  
kliniekfolders   kan de verwijzend dierenarts of de eigenaar een folder downloaden van de kliniek waar het echografisch onderzoek plaats gaat vinden. Bij  voorbereiding   is te lezen op welke wijze het echografische onderzoek voorbereid dient te worden.

 

   Als het faxnummer bekend is of door de verwijzer vermeld wordt,   
   ontvangt de dierenarts de uitslag van het echografisch onderzoek zodra
   die klaar is. Gebruikelijk is erg kort na het onderzoek,
   behoudens bijzondere omstandigheden. Als de verwijzend dierenarts geen fax
   heeft  gekregen kan er ergens een storing in de fax gezeten hebben.
   Bel dan gerust, dan kan deze telefonisch doorgegeven worden. 
   Of laat de mail controleren: mogelijk is de
   uitslag al per mail doorgegeven.

                                                                                                                                                                                                         
     In de komende tijd zal er ook zo veel
    mogelijk naar worden gestreefd de
    echo-uitslag ook of uitsluitend per mail te sturen.
    Dit kan o.a. vanuit Hilversum en
    Oosterbeek


 

Indien de situatie daar aanleiding toe  geeft,  wordt de uitslag telefonisch gegeven.

Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Postbus 85058, 3508 AB Utrecht mail: info@vetecho.nl