Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Vetecho
Veterinaire Echografie J.W. Garretsen
Verwijzing
Verwijsadressen
Uitslag
SPOED
ECG
Chirurgie
intervisie / cursussen
Uitslag

Geen enkel dier wordt beter van alleen een echografisch     onderzoek, daarom moet er altijd iets gebeuren met de     uitslag van het  echografisch onderzoek. Dat is de reden dat de verwijzer zo snel mogelijk de uitslag er van ontvangt:


principieel is de behandeling van de verwezen patiënt de verantwoordelijkheid van de verwijzende dierenarts en wordt deze verantwoordelijkheid NIET overgenomen  door de veterinair radioloog.


De uitslag ontvangt de verwijzend dierenarts per  fax of per mail, in bijzondere omstandigheden wordt telefonisch contact opgenomen   
Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Postbus 85058, 3508 AB Utrecht mail: info@vetecho.nl