Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Vetecho
Veterinaire Echografie J.W. Garretsen
Verwijzing
Verwijsadressen
Uitslag
SPOED
ECG
Chirurgie
intervisie / cursussen
SPOED
SPOED-ECHO

Bij spoed kunt u in het rooster  zien in welke praktijk een spoed-echo mogelijk is. Afspaken voor spoed-echo's lopen tijdens de openingstijden - meestal 9.00-17.00 uur - van de klinieken via die telefoonnummers. En overdag NIET via mijn 06 nummer.


Onder bijzondere omstandigheden mogen  UITSLUITEND dierenartsen mij 06 bellen voor spoed:  0617 518 972.

Dit nummer kunnen dierenartsen ook gebruiken buiten de openingstijden van de bovenvermelde klinieken.
Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Postbus 85058, 3508 AB Utrecht mail: info@vetecho.nl