Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Vetecho
Veterinaire Echografie J.W. Garretsen
Hoe werkt echo
Voorbereiding
Het onderzoek
Echo dracht
Echo buik
Echo hart
Tarieven echo
Het onderzoek

Hoe vindt het echografisch onderzoek plaats?

Rust  rondom het onderzoek is voor iedere betrokkene van belang. Daarom streven we er naar zo rustig mogelijk maar wel doortastend met uw dier om te gaan.


We begrijpen dat u bij erg zieke dieren wat zenuwachtig kunt zijn over de mogelijke uitslag van de echo, maar vragen u toch zo optimaal mogelijk mee te werken bij het onderzoek.
En goed te luisteren naar onze ervaren adviezen over het vasthouden van uw dier. 
Meestal vragen we u om aan de voorzijde van het dier te gaan zitten en de beide voorbenen vast te houden als het dier op de rug ligt.                                  

   

Als het dier op de zij ligt, moet u meestal met uw linker hand het hoofd of de hals vasthouden en met de rechter hand het voorbeen dat het  dichtstbij op de tafel ligt bij de hond  of beide voorbenen bij de kat. 


Als u dit niet wilt of kunt doen, is het verstandig dat meteen bij binnenkomst in de onderzoekskamer te melden. B.v. als u last van reuma heeft en de hond of kat niet goed vast kunt houden. Of bloedverdunnende medicijnen gebruikt of chemotherapie, waardoor u absoluut geen wondjes op mag lopen als uw dier onverwacht reageert. Of bang bent dat u zelf het dier pijn doet: die angst is meestal ongegrond, maar laat het gerust van te voren weten.


Het kost tijd en aandacht om een echografisch onderzoek goed uit te voeren. De radioloog zal daarom eerst het onderzoek doen en u daarna uitleg geven over hetgeen zichtbaar is bij het onderzoek. U kunt altijd vragen stellen, maar soms is het in het belang van de kwaliteit of het  verloop  van het onderzoek dat de radioloog niet meteen antwoordt. Dan krijgt u alle vragen beantwoord na het technische deel van het onderzoek.

Vetechodierenartsenroostereigenarenfokkerskliniekgegevenskliniekfoldersalgemene informatie
Postbus 85058, 3508 AB Utrecht mail: info@vetecho.nl